Affärsmannaskap

Mer intäkter, helt enkelt.

Novas syn på affärsmannaskap omfattar en väl definierad marknadsstrategi, en effektiv operativ metod att följa, kunskaper att hantera metoden och naturligtvis en attityd och motivation som gör arbetet möjligt.

För att nå ett uthålligt resultat genom att utveckla affärsmannaskapet arbetar vi med att utveckla såväl den enskilda individens förmågor (attityd, beteende och färdighet) som de organisatoriska förutsättningarna (strategi, metodik och tillvägagångssätt).
Novas erfarenheter av dokumenterade resultatförbättringar är genuint bred: från komplex industriell lösningsförsäljning till non-profit tjänsteförsäljning. Utgångspunkten är alltid våra kunders unika förutsättningar och alltid med tydligt uppsatta mål i fokus.
 
 
 


© Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se