Ledning

Att leda eller bara vara ledare

Ledarskap handlar i slutändan om vad ledaren faktiskt gör och inte gör och sättet på vilket detta på kort och lång sikt leder till ett definierat och önskvärt resultat. Idag lär sig många ledare olika teoretiska modeller, som de utövar med en ambitiös övertro.Ibland får vi intrycket att teorier och modeller är viktigare för kundföretaget och utvecklingskonsulten än utveckling av ledarskapet. För oss är ett moget ledarskap ett ledarskap som inte är beroende av teorier och modeller.

I vårt ledarutvecklingsarbete arbetar vi med ledarens faktiska beteende med utgångspunkt från de förutsättningar som organisationen erbjuder och individens befintliga egenskaper. Dessa är högst individuella men vår grundtro är att alla i ledarbefattning kan utvecklas utifrån sin nivå.
Oavsett om det är den enskilde ledaren, en grupp av ledare eller en befintlig ledningsgrupp i fokus rör sig utvecklingsarbetet från det strategiska ledaruppdraget till det nuvarande och framtida agerandet.© Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se