Organisation

En organisation består av människor som tycker, känner och beter sig.

Ibland glömmer vi bort det i vår iver att utveckla, förbättra och förändra organisationer. Konsekvenserna blir så att att saker och ting inte blir som vi tänkt oss. För oss handlar organisationsutveckling om att hantera såväls strukturer som kulturer och människors beteenden.

Förmågan att få förändring att komma till stånd i en verksamhet och att göra det på ett sätt så att resulatet blir bättre, det är vår kompetens. I vissa fall finns det utmaningar i att förändra strukturer, processer och roller - men är de största utmaningarna är oftast i att harmonisera en önskvärd kultur med en effektiv struktur.© Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se