Rekrytering

"Verksamhetsförverkligande"

För oss handlar rekrytering om strategisk kompetensförsörjning. I linje med vår ansats att utveckla en verksamhet och människorna i den så kräver en framgångsrik rekrytering förståelse för verksamhetens mål, de kort- och långsiktiga kraven på befattningen, insikt om närmsta chefens och kollegornas egenskaper. Här använder vi vår djupa verksamhetskompetens i utarbetandet av en kravprofil.

I rekryteringsprocessens assessmentdelar använder Nova erfarenheter, verktyg och metoder från utvecklingsarbete för att bedöma kandidaters egenskaper och förmågor. Detta gäller inte bara för chefsbefattningar utan också när det gäller säljare.
Vi hjälper våra uppdragsgivare att så tidigt som möjligt synliggöra närmaste omgivnings förväntningar & krav på den som skall bära aktuell befattning.
I vår rekryteringsprocess är vass och specifik där vi genom bla fördjupad referenstagning verifiera en kandidats identifierade verksamhetskritiska egenskapers påverkan i tidigare befattningar.
Flera av våra uppdragsgivare vill kunna påskynda ny chefs "ombordstigning" och vi rekommenderar ofta ett fokuserat coachingprogram, för att öka tempot, de första 3-6 månaderna.

 

 


© Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se