Nya UGL version 2012 + IPS EGO 360°

Utveckling av grupp och ledare (UGL) har använts under ca 20 år som en grundläggande ledarskaps- och medarbetarutbildning både i offentligförvaltning och i näringslivet. Målgruppen är chefer och medarbetare på alla nivåer i organisationer, personalansvariga, projektledare samt konsulter. De övergripande målen för kursen är att göra deltagarna effektivare som ledare och som gruppmedlemmar i samarbete med andra.

Den nya versionen, UGL 2008, har under 2007 prövats vid 10 kursveckor och är en del i kvalitetssäkringen av UGL konceptet. Grundläggande värderingar, innehåll och metod är likartad men ny aktuell kunskap om mellan mänskligt beteende har tillförts samtidigt sker en fördjupning baserat på aktuell forskning inom metodik och innehållsmässigt. Under 2010 och 2012 skedde ytterligare uppdateringar.

Genom UGL kursen får du erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för din roll i dessa, dvs egna erfarenheter som en process- och upplevelsebaserad inlärningsmodell ger avseende:

  • direkt och klar kommunikation
  • förmåga att ta och ge feedback
  • kunskaper som de olika faserna i en grupps utveckling
  • förmåga att förstå och att hantera konflikter
  • förståelse för behovet av olika ledarstilar
  • ökat självförtroende och självinsikt

Du som genomför UGL2008 hos Nova erbjuds utan kostnad, en IPS EGO 360°  före din kurs samt uppföljningsdag Den 6:e dagen ca 3 månader efter din kurs, tillsammans med andra som genomfört UGL.

Information om IPS finner du under våra verktyg och om Den 6:e dagen i listan här intill.

 © Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se