Fördjupad UGL & personlig coaching.

 

Nova erbjuder fördjupad UGL och coaching!

Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare (FUGL) är Försvarsmaktens kurs i ökad process-medvetenhet och självkännedom. Kursen utgör också förutsättning för att få genomgå utbildning till handledare för UGL-kurser.
Vi vill påpeka att FUGL är en i engagemang och arbetsinsats krävande kurs. Deltagande förutsätter god psykisk status.Det är direkt olämpligt att deltaga i FUGL om man under den perioden genomgår egenterapi eller har en livssituation som inte är i jämvikt. FUGL är inte en problemlösningskurs för den enskildes personliga problem. FUGL är en utbildning i fördjupad processmedvetenhet.

För att påskynda och öka din förmåga att tillämpa dina insikter från UGL och ev FUGL har Nova adderat två coachmöten där du under ett möte inför FUGL kursen får stöd i att identifiera dina prioriterade utvecklingsbehov och vid mötet efter kursen får du stöd i att konkretisera och förverkliga dina utvecklingsbehov och beteenden.

 

Det övergripande syftet med FUGL är att utveckla förmågan att förstå och hantera situationer av gruppdynamisk och mellanmänsklig karaktär i vardags- och utbildningsarbetet. Utbildningen syftar till att ge deltagarna:

  • Ökad självinsikt
  • Ökad insikt om starka sidor och sidor som kan utvecklas
  • Förmåga att ge individuell och grupporienterad feedback
  • Processkänsla och processfärdighet
  • Ökad förmåga att hantera konflikter
  • Förståelse för olika ledarskapsmodeller
  • Insikt om mental träning och om problembaserad inlärning

 

Din investering för två veckors FUGL och två coachmöten är 39 000:- + internatkostnad, (f.n. ca 8000 kr/vecka). Moms tillkommer. 

Försvarshögskolan kommer att genomföra följande fem kurser FUGL under år 2011. 

Kurs och datum för sista anmälan                                       

                                                                

 

FUGL 2013:1 genomförs veckorna 05-06

2012-11-30

FUGL 2013:2 genomförs veckorna 15-16

2013-02-08

FUGL 2013:3 genomförs veckorna 21-22

2013-03-25

FUGL 2013:4 genomförs veckorna 38-39

2013-07-27

FUGL 2013:5 genomförs veckorna 42-43

2013-08-24

FUGL 2013:6 genomförs veckorna 48-49

2013-10-07

Behöriga att söka är personer med genomgången UGL enligt den tidigare, UGL 2000 och nya versionen, UGL 2008. Genomförd kurs ger behörighet att söka till Handledarutbildningen UGL, HUGL.

 

 

 © Nova Affärsutveckling AB | Tel: 036 - 30 57 40 | Fax: 036 - 12 65 95 | info@nova-au.se